nr obieku, nazwa obiektu… – wyniki eksperymetów już jutro!

Nr obiektu: 2011/11
Nazwa obiektu: postać człekokształtna

Temat badania: Mechanizmy umysłowe – ile człowiek wytrzyma
Grupa badana : populacja ludzka
Hipoteza: Człowiek istota plastyczna – podatna na systemy manipulacji
i sugestii
Osoba odpowiedzialna za badanie: Marlena Mendelewska
Instytut: Projekt STOS

Czas: 5 maja 2011
Adres: http://projektstos.pl/szkolenia/?pol=42

PS: Zapraszam na webinar (internetowe szkolenie online), który
odbędzie się już jutro 5 maja, pod powyższym adresem www. Na
szkoleniu przedstawione zostaną wyniki kilku ważnych eksperymentów
psychologicznych przeprowadzonych na ludziach.

Dodaj komentarz