Wyobraźnia

Możesz to zrobić, jeśli uwierzysz, że możesz!

WYOBRAŹNIA jest warsztatem ludzkiego umysłu, gdzie stare pomysły i uznane fakty mogą być przekształcane w nowe kombinacje i zastosowane w nowych sytuacjach. Nowoczesny słownik definiuje wyobraźnię w następujący sposób:

„Jest to akt konstruktywnego intelektu w grupowaniu materiałów wiedzy czy myśli w nowe, oryginalne i racjonalne systemy; umiejętność konstruowania lub kreowania; zawierająca w sobie wyobraźnię poetycką, artystyczną, filozoficzną, naukową oraz etyczną.”

Moc malowania obrazów w umyśle; formowanie szkiców i malunków lub przedstawianie w myślach obiektów czy idei, szczególnie obiektów percepcji zmysłowej i rozumowań matematycznych! Jak również odtwarzanie i łączenie obrazów lub idei z pamięci czy przypominanie wcześniej doświadczonych zdarzeń, zwykle z mniej lub bardziej irracjonalnymi czy nienormalnymi modyfikacjami. Wyobraźnię nazwano twórczą potęgą duszy, ale to jest nieco abstrakcyjne i zagłębia się za bardzo w znaczenie. Bardziej niż to jest konieczne z punktu widzenia czytelnika, który pragnie używać tego kursu jedynie jako środka do osiągnięcia korzyści majątkowych czy monetarnych.

Jeśli opanowałeś i dokładnie zrozumiałeś poprzednie lekcje tego kur (mowa o kursie prawa sukcesu), to wiesz, że materiały, z których budujesz swój określony cel główny, zostały poukładane i połączone w twojej wyobraźni. Wiesz także, że wiara w siebie, inicjatywa i przywództwo muszą powstać w twojej wyobraźni, zanim będą mogły stać się rzeczywistością, ponieważ to właśnie w warsztacie swojej wyobraźni zatrudniamy do pracy zasadę autosugestii, ażeby tworzyła te potrzebne cechy.

Niniejsza część poświęcona wyobraźni może być nazwana „centrum” tego kursu, ponieważ każda inna część prowadzi właśnie do niej, a także używa zasady, na jakiej ona się opiera. Podobnie jak kable telefoniczne prowadzą do centrali, która jest dla nich źródłem mocy. Nigdy nie będziesz mieć określonego celu w życiu, nigdy nie będziesz mieć wiary w siebie, nigdy nie będziesz mieć inicjatywy ani przywództwa, jeśli nie wytworzysz sobie najpierw tych cech w swojej wyobraźni i nie wyobrazisz sobie siebie posiadającego te cechy.

Tak jak dąb rozwija się z zarodka umieszczonego w żołędziu, a ptak rozwija się z zarodka, który leży uśpiony w jajku, tak twoje osiągnięcia materialne wyrosną ze zorganizowanych planów, które stworzysz w wyobraźni. Najpierw jest myśl, potem zorganizowanie tej myśli w idee i plany, następnie przekształcenie tych planów w rzeczywistość. Początek, jak zauważycie, jest w wyobraźni. Wyobraźnia jest zarazem interpretacyjna i twórcza w swojej naturze. Potrafi badać fakty, pojęcia i idee, a także potrafi tworzyć z nich nowe kombinacje oraz plany.

Poprzez swoją umiejętność interpretacji wyobraźnia posiada jedną zdolność nieczęsto jej przypisywaną; to znaczy rejestrowanie wibracji i fal myślowych wprawianych w ruch poprzez źródła zewnętrzne — tak jak aparat radiowy odbiera fale dźwiękowe. Zasada, dzięki której funkcjonuje ta zdolność interpretacyjna wyobraźni, nazywa się telepatią. Oznacza to komunikowanie myśli z jednego umysłu do drugiego, na długi lub krótki dystans, bez pomocy urządzeń fizycznych czy mechanicznych, w sposób wyjaśniony w części wstępnej tego kursu.

Telepatia jest ważnym czynnikiem dla czytelnika przygotowującego się do efektywnego używania wyobraźni, ponieważ zdolności telepatyczne wyobraźni bezustannie przechwytują fale i wibracje każdego rodzaju. Tak zwane natychmiastowe decyzje lub przeczucia, które popychają ludzi do formowania opinii czy decydowania na temat dalszych działań w sposób nierozsądny czy niepasujący do logiki sytuacji, są zazwyczaj wynikiem zabłąkanych fal myślowych, które zarejestrowały się w wyobraźni.

Niedawno wynaleziony aparat radiowy4 pozwolił nam zrozumieć, że elementy eteru są tak czułe i żywe, że wszelkie rodzaje fal dźwiękowych stale pływają tam i z powrotem z prędkością błyskawicy. Trzeba jedynie zrozumieć nowoczesny sprzęt radiowy, aby pojąć również zasadę telepatii. Zasada ta została tak dobrze ugruntowana przy pomocy badań psychologicznych, że mamy mnóstwo dowodów świadczących o tym, iż dwa umysły, które są odpowiednio dostrojone i zharmonizowane ze sobą, mogą wysyłać i odbierać myśli na dużych odległościach bez pomocy jakichkolwiek aparatów mechanicznych. Rzadko zdarza się, aby dwa umysły były tak dobrze dostrojone, że udałoby się w ten sposób zarejestrować nieprzerwany łańcuch myśli, ale istnieją wystarczające dowody potwierdzające fakt, że przechwytywano części zorganizowanych myśli.

Ażebyście mogli zrozumieć, jak ciasno splecionych ze sobą jest tych piętnaście czynników, na których opiera się niniejszy kurs, rozważcie na przykład, co dzieje się, kiedy sprzedawca, któremu brakuje wiary w siebie i w swoje towary, wchodzi, by spotkać się z ewentualnym klientem. Obojętne, czy klient jest tego świadom czy nie, jego wyobraźnia natychmiast „wyczuwa” brak przekonania w umyśle sprzedawcy. Wysiłki sprzedawcy są torpedowane przez jego własne myśli. To wyjaśni, z innego punk-tu widzenia, dlaczego wiara w siebie jest jednym z najważniejszych czynników składających się na wielką walkę o sukces.

Zasada telepatii i prawo przyciągania, dzięki któremu podobieństwa się przyciągają, wyjaśniają wiele porażek. Jeśli umysł ma tendencję do przyciągania z eteru takich wibracji myślowych, które harmonizują z dominującymi myślami danego umysłu, łatwo można zrozumieć, dlaczego umysł negatywny, rozpamiętujący niepowodzenia i nieposiadający ożywczej siły, jaką daje wiara w siebie, nie przyciąga umysłu pozytywnego, w którym dominują myśli o sukcesie.

Być może te wyjaśnienia są nieco abstrakcyjne dla czytelnika, który nie zajmował się szczególnie procesami funkcjonowania umysłu, ale konieczne wydaje się włączenie ich do tej części jako środka pozwalającego czytelnikowi zrozumieć i wykorzystać praktycznie przedmiot niniejszej lekcji. Zbyt często wyobraźnia jest uważana zaledwie jako coś nieokreślonego, niedającego się wyśledzić ani opisać; jako coś, co nie służy niczemu innemu jak tylko tworzeniu fikcji. To powszechne lekceważenie potęgi wyobraźni wywołało konieczność zamieszczenia w niniejszym kursie tych mniej lub bardziej abstrakcyjnych odniesień do jednego z najważniejszych tematów. Zagadnienie wyobraźni jest nie tylko ważnym czynnikiem tego kursu; jest też jednym z najbardziej interesujących tematów, co zauważycie, kiedy zaczniecie dostrzegać, jak wpływa on na wszystko, co robicie w celu osiągnięcia waszego określonego celu głównego. Zobaczycie, jak ważny jest temat wyobraźni, kiedy zastanowicie

się nad tym, że jest to jedyna rzecz na świecie, nad którą posiadacie władzę absolutną. Inni mogą pozbawić was dóbr materialnych albo oszukać na tysiące sposobów, ale żaden człowiek nie może pozbawić was kontroli czy władzy nad wyobraźnią.

Ludzie mogą potraktować was niesprawiedliwie, bo często tak robią; mogą pozbawić was wolności, ale nie mogą odebrać wam przywileju używania wyobraźni wedle własnego życzenia.

Artykuł jest fragmentem książki Napoleona Hilla – Prawa Sukcesu III i IV (artykuł ma już kilka lat, choc nadal bardzo aktualny!)